Hodnota

Relativní hodnota nebo význam investice pro podnik, jak jej vnímají jeho klíčové zainteresované strany, vyjádřená jako celkový přínos životního cyklu čistých souvisejících nákladů, upravených o riziko a (v případě finanční hodnoty) o časovou hodnotu peněz.

Použito v metodice