Hrozba

Osoba, která provádí počítačový útok nebo způsobí nehodu.

Použito v metodice