Identita

Soubor hodnot atributů (tj. Charakteristik), kterými je entita rozpoznatelná a že v rámci odpovědnosti správce totožnosti postačuje k odlišení tohoto subjektu od jakékoli jiné entity.

Použito v metodice