Iniciátor

Subjekt, který iniciuje výměnu ověřování.

Použito v metodice