Kódování databáze na úrovni sloupce

Systém komunikace, ve kterém libovolné skupiny písmen, čísel nebo symbolů představují jednotky prostého textu s různou délkou.

Použito v metodice