Komponent

Externí informační systém

Informační systém nebo součást informačního systému, který je mimo autorizační hranici stanovenou organizací a pro který organizace obvykle nemá žádnou přímou kontrolu nad aplikací požadovaných bezpečnostních kontrol nebo posouzení účinnosti bezpečnostní kontroly.

Použito v metodice