Kompromis

Zveřejnění informací neoprávněným osobám nebo porušení bezpečnostní politiky systému, při němž mohlo dojít k neoprávněnému úmyslnému nebo neúmyslnému odhalení, úpravě, zničení nebo ztrátě objektu.

Použito v metodice