Kvantitativní hodnocení

Použití souboru metod, zásad nebo pravidel pro posouzení rizik založených na použití čísel, kde významy a přiměřenost hodnot jsou udržovány uvnitř i vně kontextu posouzení.

Použito v metodice