Náhradní plán

Politika a postupy řízení používané k vedení podnikové reakce na vnímanou ztrátu schopnosti poslání. Plán pro nepředvídané události je prvním plánem, který používají manažeři podnikového rizika k určení toho, co se stalo, proč a co dělat. Může upozorňovat na plán nepřetržitého provozu (COOP) nebo na plán obnovy po katastrofě v případě závažných poruch.

Použito v metodice