Nevyhnutelné riziko

Úroveň rizika nebo expozice bez zohlednění akcí, které vedení podniklo nebo mohlo podniknout (např. Provádění kontrol).

Použito v metodice