Odpovědnost

Schopnost mapovat danou aktivitu nebo událost zpět na odpovědnou stranu.

Použito v metodice