Organizace

Jednotka jakékoliv jednotky lidí, která je strukturována a řízena tak, aby splňovala potřebu nebo sledovala společné cíle. Všechny organizace mají strukturu řízení, která určuje vztahy mezi různými činnostmi a členy, rozděluje a přiřazuje role, odpovědnost a pravomoc provádět různé úkoly. Organizace jsou otevřené systémy - ovlivňují a ovlivňují jejich prostředí.

Použito v metodice