Osvědčení

Prohlášení o splnění specifikovaných požadavků.

Použito v metodice