Ověřovací kód

Kryptografický kontrolní součet založený na schválené bezpečnostní funkci (také známý jako kód ověřování zpráv [MAC]).

Použito v metodice