Politika zabezpečení informací

Souhrn směrnic, předpisů, pravidel a postupů, které předepisují, jak organizace spravuje, chrání a distribuuje informace.

Použito v metodice