Pravděpodobnost výskytu

V analýze rizika informační bezpečnosti je vážící faktor založený na subjektivní analýze pravděpodobnosti, že daná hrozba je schopna využít danou zranitelnost.

Použito v metodice