Přihlásit se

Nahrávání podrobností o informacích nebo událostech v organizovaném systému vedení záznamů, obvykle sekvencovaných v pořadí, ve kterém se vyskytly.

Použito v metodice