Procedura

Dokument obsahující podrobný popis kroků nezbytných pro provedení konkrétních operací v souladu s platnými normami. Postupy jsou definovány jako součást procesů.

Použito v metodice