Prostý text

Srozumitelné údaje, které mají smysl a lze je pochopit bez použití dešifrování.

Použito v metodice