Protiopatření

Jakýkoli proces, který přímo snižuje hrozbu nebo zranitelnost.

Použito v metodice