Správa

Zajišťuje, aby byly vyhodnoceny potřeby, podmínky a možnosti zúčastněných stran za účelem stanovení vyvážených a dohodnutých podnikových cílů, které je třeba dosáhnout; stanovení směru prostřednictvím stanovení priorit a rozhodování; a sledování výkonnosti a souladu s dohodnutým směrem a cíli.

Použito v metodice