Systém

Guard

Mechanismus omezující výměnu informací mezi informačními systémy nebo subsystémy.

Použito v metodice