Systém řízení

Sada procesů používaných organizací k plnění zásad a cílů této organizace.

Použito v metodice