Zálohování

Chcete-li vytvořit kopii dat uložených v počítači nebo serveru, abyste snížili potenciální dopad selhání nebo ztráty.

Použito v metodice