Záznamy

Nahrávky (automatické a nebo manuální) o důkazu o vykonaných činnostech nebo o dosažených výsledcích (např. Formuláře, zprávy, výsledky testů), které slouží jako základ pro ověření toho, že organizace a informační systém fungují podle plánu. Používá se také pro odkaz na jednotky souvisejících datových polí (tj. Skupiny datových polí, ke kterým může program přistupovat a které obsahují kompletní sadu informací o konkrétních položkách).

Použito v metodice