Hodnotový tok

Popisuje klíčové činnosti pro diskrétní oblast v hodnotovém řetězci IT, kde je ve službě vytvořena nebo přidána určitá jednotka čisté hodnoty, která probíhá v průběhu jejího životního cyklu. Rámec IT4IT popisuje čtyři toky hodnot (Strategie na portfolio, Požadavek na zavedení, Požadavek na splnění, Detekce k opravě).

Použito v metodice