Aktivní sledování

Sledování položky konfigurace nebo služby IT, která používá automatické pravidelné kontroly k zjištění aktuálního stavu. 

Použito v metodice