Aktivní sledování

Sledování položky konfigurace nebo služby IT, která používá automatické pravidelné kontroly k zjištění aktuálního stavu. 


Active monitoring

Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status.

Použito v metodice