Analýza mezery

Aktivita, která porovnává dvě sady dat a identifikuje rozdíly. Analýza mezery se běžně používá k porovnání sady požadavků s aktuální dodávkou.

Použito v metodice