Best practice

Osvědčené činnosti nebo procesy, které úspěšně využívají více organizací. ITIL je příkladem osvědčených postupů.


Best practice

Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice.

Použito v metodice