BSC

Balanced scorecard

Vyvážená tabulka skóre umožňuje rozdělit strategii na klíčové ukazatele výkonnosti. Výkonnost proti KPIs slouží k prokázání toho, jak dobře se strategie dosahuje. Balanced Scorecard má čtyři hlavní oblasti, z nichž každá má malý počet KPI. Stejné čtyři oblasti jsou zvažovány na různých úrovních detailů v celé organizaci.

Použito v metodice