Cíle kontroly pro informační a související technologie

COBIT (Kontrolní cíle pro informace a související technologie) je rámec pro dobrou praxi, který vytvořilo mezinárodní profesní sdružení ISACA pro řízení informačních technologií (IT) a správu IT.

Použito v metodice