Dodržování

Zajištění dodržování standardu nebo souboru pokynů nebo použití správných účetních postupů nebo jiných postupů.

Použito v metodice