Dohoda

Dokument, který popisuje formální porozumění mezi dvěma nebo více stranami. Dohoda není právně závazná, pokud není součástí smlouvy. 

Použito v metodice