Dostupnost

Schopnost IT služby nebo jiné položky konfigurace provádět v případě potřeby dohodnutou funkci. Dostupnost závisí na spolehlivosti, udržovatelnosti, funkčnosti, výkonu a bezpečnosti. Dostupnost se obvykle vypočte jako procentní podíl. Tento výpočet je často založen na dohodnutém čase a době nečinnosti. Nejlepší praxe je vypočítat dostupnost služby IT pomocí měření obchodní výkonnosti.

Použito v metodice