Finanční řízení

Obecný termín používaný k popisu funkcí a postupů odpovědných za správu rozpočtových, účetních a platebních požadavků organizace. Finanční řízení podniku je specifický pojem používaný pro popis funkce a procesů z pohledu celkové organizace. Finanční řízení IT služeb je specifický pojem používaný pro popis funkce a procesů z pohledu poskytovatele IT služeb.

Použito v metodice