Finanční řízení podniku

Funkce a procesy, které jsou odpovědné za řízení rozpočtování, účtování a zpoplatnění celkové organizace. Finanční řízení podniku je někdy označováno jako finanční korporátní oddělení.

Použito v metodice