Fixní aktiva

Hmotný podnikatelský majetek, který má dlouhodobou užitečnou životnost (například budova, pozemek, server nebo softwarová licence).

Použito v metodice