Informace o řízení

Informace, které slouží k podpoře rozhodování manažery. Informace o řízení jsou často generovány automaticky nástroji podporujícími různé procesy správy IT služeb. Informace o řízení často zahrnují hodnoty klíčových ukazatelů výkonu, jako například "procentní podíl změn vedoucích k událostem" nebo "první fixní sazba".

Použito v metodice