ITOM

IT Operations management

Řízení provozu IT (ITOM): Tato definice vysvětluje, jaké operace IT je a jaký management IT operací zahrnuje. Diskutujeme o možnostech řízení IT provozu a seznamu významných prodejců ITOM.


Operations management

IT operations management (ITOM): This definition explains what IT operations is and what IT operations management involves. We discuss options for IT operation management and list prominent ITOM vendors.

Použito v metodice