Kvalifikace

Činnost, která zajišťuje, že IT infrastruktura je vhodná a správně nakonfigurována pro podporu aplikace nebo služby IT. 

Použito v metodice