M_o_R

Management of Risk

M_o_R zahrnuje všechny činnosti potřebné k identifikaci a řízení rizika vystavení riziku, které mohou mít dopad na dosažení podnikatelských cílů organizace.

Použito v metodice