Matice úřadu

RACI je zkratka, která je zodpovědná, konzultovaná a informovaná. Tabulka RACI je matice všech činností nebo rozhodovacích orgánů prováděných v organizaci proti všem lidem nebo rolím.

Použito v metodice