Mise

Stručný popis celkového účelu a záměrů organizace. Uvádí, co má být dosaženo, ale ne to, jak by mělo být toto dosaženo.

Použito v metodice