Monitorování a kontrola rizik

Opakované sledování položky konfigurace, služby IT nebo procesu k odhalení událostí a zajištění toho, aby byl známý aktuální stav.


Monitoring

Repeated observation of a configuration item, IT service or process to detect events and to ensure that the current status is known.

Použito v metodice