Monitorování a kontrola rizik

Opakované sledování položky konfigurace, služby IT nebo procesu k odhalení událostí a zajištění toho, aby byl známý aktuální stav.

Použito v metodice