Nabíjení

Vyžaduje platbu za služby IT. Nabíjení služeb IT je volitelné a mnoho organizací se rozhodne zacházet s poskytovateli IT služeb jako nákladového střediska.

Použito v metodice