Obchod

Celková právnická osoba nebo organizace tvořená několika obchodními jednotkami. V kontextu ITSM tento termín zahrnuje organizace veřejného sektoru a neziskové organizace i společnosti. Poskytovatel IT služeb poskytuje IT služby zákazníkovi v rámci podniku. Poskytovatel služeb IT může být součástí stejné činnosti jako jeho zákazník (interní poskytovatel služeb) nebo část jiného podniku (externího poskytovatele služeb).

Použito v metodice