Odhad

Využití zkušeností k poskytnutí přibližné hodnoty pro metriku nebo cenu. Odhad se také používá v řízení kapacity a dostupnosti jako nejlevnější a nejméně přesná metoda modelování.

Použito v metodice