Odhad rizika

Počáteční kroky řízení rizik: analýza hodnoty aktiv podniku, identifikace ohrožení těchto aktiv a vyhodnocení toho, jak jsou jednotlivé aktiva zranitelné vůči těmto hrozbám. Hodnocení rizik může být kvantitativní (na základě číselných údajů) nebo kvalitativní.

Použito v metodice