Operační můstek

Fyzické umístění, kde jsou monitorovány a spravovány služby IT a IT infrastruktura.

Použito v metodice